AppsAnywhere teknisk støtte

Kunden har valgt å benytte AppsAnywhere fra SW2 til å forvalte og tilgjengeliggjøre applikasjoner og fagsystem for brukerne. Det er behov for noen som kan assistere i pakkeprosessen. I tillegg må vedkommende ha følgende egenskaper:

1. Meget god kjennskap til Windows Registry

Vite hvor i registeret servicer ligger
Hvor man finner forskjellige oppstartselementer
Hvor man finner Policyer
Forskjellen mellom bruker og maskin
Wow6432-pitfalls

Hvordan få til en standard filtyperegistrering

2. MSI erfaring
Vite hva en Transform fil er
Erfaring med Orca

3. Erfaring fra ompakking av programvare Vite mulige løsninger for å finne switcher Erfaring med å pakke opp exe filer

4. Programmering/skripting-erfaring ønsket

Powershell
Visual C++ / .Net

5. Strukturert, uredd og sulten på kunnskap

Det er behov for noen som har erfaring med å installere og konfigurere en total distribusjonsløsning for programvare, samt pakke programvare.
Se totaliteten i løsningene. Kunne gi råd og anbefalinger rundt teknisk driftsarkitektur og mulighetene som ligger i valgte løsning.
Kunne feilsøke ulike typer problemer for hele distribusjonsløsningen, funksjonelt, teknisk og brukermessig (brukeropplevelse).